Vol 7, No 2 (2014)

Table of Contents

Articles

R. Bhuvaneshwari, R. Narmadha, D. Gomathi, M. Kalaiselvi, K. Devaki
Nizar Mhaidat, Karem Alzoubi, Omar Khabour, Maha Alomari, Ahmad Matalkah
Reem Khamis Al Naimi, Shah Alam Khan
Mayadah B. Shehadeh, Silvio Sosa, Ghadeer A.R.Y. Suaifan, Rula M. Darwish, Anna Giangaspero, Antonio Vassallo, Laura Lepore, Sawsan A. Oran, Hana Hammad, Aurelia Tubaro, Nunziatina De Tommasi, Roberto Della Loggia
Ashok Kumar, Saran G., Bharath K.N., Manoj B., Kulashekar K.S
Hend M. Abu Amara